CBRN Responseenheid

Bij nationale CBRN-incidenten heeft Defensie de CBRN Responseenheid (CBRN RE) 24/7 gereed staan. Deze eenheid ondersteunt de civiele hulpdiensten en instanties over de te nemen maatregelen bij een incident of (dreiging van een) aanslag met CBRN-middelen. Bij een planbare (preventieve) steun dient een formeel verzoek tot bijstand te worden ingediend.

CBRN Responseenheid bellen voor:

  • Advies op afstand / op locatie;
  • Advies & Assistentie op locatie door de inzet van CBRN Detectie-, Identificatie- en Monitoringscapaciteit;
  • Advies & assistentie met middelen die beschikbaar zijn om materieel en infrastructuur te ontsmetten;
  • Participeren in multidisciplinaire CBRN-oefeningen met de partners binnen de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS).
Verkenningsvoertuig CBRN Responseenheid

Bij een CBRN incident kunnen de civiele hulpdiensten rechtstreeks de CBRN Responeenheid alarmeren. De A&A officier is dan de contactpersoon voor de civiele hulpdiensten.

De CBRN Responseenheid bestaat uit 3 onderdelen

  1. A&A (advies en assistentie) team, bestaande uit twee CBRN-specialisten die de belanghebbende adviseert bij CBRN incidenten. Het adviesteam is uiterlijk 2 uur na alarmering op de plaats van het incident;
  2. DIM-groep, bestaande uit vier personen die bij de dreiging van of na een incident of aanslag met CBRN middelen als een CBRN verkenningseenheid kunnen detecteren, identificeren en monitoren. De DIM-groep is uiterlijk binnen 2.5 uur na alarmering op de plaats van het incident. De DIM-groep wordt aangestuurd door het adviesteam;
  3. Ontsmettingsgroep, is uitgerust met middelen om materieel en kritische infrastructuur te ontsmetten. Na goedkeuring van bevoegd gezag is deze capaciteit uiterlijk 6 uur na alarmering op locatie incident.

Afspraken

De inzet van Defensie bij CBRN-incidenten gebeurt in het kader van de Wet veiligheidsregio’s, de Politiewet 2012 en vanwege militaire steunverlening in het openbaar belang. Verdere informatie is te vinden in de Catalogus Nationale Operaties.