Copyright

Tenzij anders is vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero-verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Het Defensie CBRN Centrum stelt er wel prijs op als bij beeldmateriaal (foto en video) de naam ‘Defensie CBRN Centrum’ als bron wordt vermeld (tenzij anders aangegeven). Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat het Defensie CBRN Centrum zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.