Bezoek US Army aan het DCBRNC

26-02-2020

De commandant van het (US) 773rd Civil Support Team (CST) uit Kaiserslautern was afgelopen week op bezoek bij het Defensie CBRN Centrum. 773rd CST is een unieke eenheid, daar deze Amerikaanse eenheid voornamelijk uit reservisten bestaat. Een vruchtbaar bezoek waarvan het effect al eind maart zichtbaar wordt op de Distinguished Visitors Day in het kader van DEFENDER-Europe 2020, een van de grootste NAVO-oefeningen in Europa in de afgelopen 25 jaar. Een mooi voorbeeld van een landmacht die (internationaal) samenwerkt, dus ook met onze Amerikaanse partners!

The commander of (US) 773rd Civil Support Team (CST) from Kaiserslautern visited the (NLD) Defense CBRN Center in Vught. 773rd CST is a unique unit, for it is mainly comprised of reservists. A fruitfull visit which will have its first effect at the end of March during the Distinguished Visitors Day of DEFENDER-Europe 2020, one of NATO's biggest military exercises held in Europe in the past 25 years. A great example of how the Royal Netherlands Army cooperates internationally, also with our American partners!

Commandant 773rd CST with commandant DCBRNC, the chief of staff and the center adjudant.