Defensie CBRN Centrum krijgt Simulatie Trainingssysteem (STS) CBRN

21-01-2019

Afgelopen donderdag 17 januari 2019 tekende de Defensie Materieelorganisatie (DMO) en een consortium van Bagira en van Halteren voor de levering en de instandhouding en bediening van het STS ten behoeve van het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC),

Ondertekening van het contract.

Het projectteam STS gaat nu in samenwerking met de gebruiker de realisatie van het STS op het Nationaal Trainingscentrum CBRN begeleiden. In de zomer van 2020 zal het systeem volledig operationeel zijn. Het zal een intensief project worden met veel overleg om de gebruiker te geven wat zij nodig heeft. Het STS is het sluitstuk van 10 jaar ontwikkelen van het Nationaal Trainingscentrum CBRN.

Met de STS mag het Nationaal Trainingscentrum CBRN zich met recht een kwalitatief hoogwaardige trainingsfaciliteit noemen.

Het STS zal gaan bestaan uit verschillende modules waarmee het mogelijk wordt om personeel / groepen die getraind worden, tijdens de training te volgen waar ze zijn, te observeren wat ze doen en te voorzien met informatie benodigd om zo realistisch als mogelijk de eigen taken te kunnen uitvoeren in een veilige omgeving.

Het Nationaal Trainingscentrum CBRN wordt uitgerust met vaste en mobiele sensoren, zenders, camera’s en een geluidinstallatie die het mogelijk maken om alle gebeurtenissen te observeren, regisseren en te registreren. Deze middelen zal de leverancier in de bestaande infrastructuur aanbrengen. Denk daarbij ook aan sensoren die in staat zijn om bron- en effectgebieden van diverse CBRN-stoffen te simuleren.

De oefenorganisatie krijgt o.a.: tablets en desktops ter beschikking (Control & management).

De trainingen op het Nationaal Trainingscentrum CBRN worden straks ondersteund door een digitaal platform met daarin o.a. de virtuele omgeving van het Nationaal Trainingscentrum CBRN. Daardoor kunnen scenario’s eenvoudig gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden. Voor een evaluatie wordt de informatie van de virtuele wereld samengevoegd met de geregistreerde gegevens uit de werkelijke wereld. Hierdoor is de oefenorganisatie in staat om de trainee / groep en hun begeleiders te ondersteunen met benodigde informatie uit de training.

Deelnemers van trainingen kunnen worden voorzien van simulatiemiddelen afgestemd op hun individuele taak. Bijvoorbeeld mobiele communicatieapparaten, waarop de speler kan aangeven, wat zijn rol en taak is en of hij/zij wel of niet in bezit is van beschermende kleding. Ook (gesimuleerde) detectoren e.d. maken deel uit van deze  ‘players kit’. Hoe de ‘players kit’ er exact uit komen te zien wordt nog in overleg met de fabrikant uitgewerkt.  

Na de training zullen de opleiders / observatoren de trainee of groep, meteen van feedback kunnen voorzien. Indien het een  grotere of complexere training betreft, dan is er ook een evaluatie- / AAR-ruimte ter beschikking waar op grote schermen het verloop kan worden weergegeven en de training geëvalueerd kan worden met de trainees van de diverse disciplines bij elkaar.

Het DCBRNC kijkt er naar uit om samen met haar veiligheidspartners en Bagira/van Halteren in de komende anderhalf jaar het STS vorm te geven.