Multidisciplinaire training 'De Keten bekeken' week 41 2016

13-10-2016

Omdat het DCBRNC een taak heeft in het multidisciplinair trainen besloot de commandant van het DCBRNC in overleg met een aantal veiligheidspartners om het voortouw te nemen voor een grootschalige multidisciplinaire training. Het raamwerk daarvoor was het Protocol Verdachte Objecten (PVO).

Binnen het PVO dienen de veilighedspartners te allen tijde rekening te houden met de aanwezigheid van CBRN. Daardoor leende het PVO zich dus goed voor de ketentraining gerelateerd aan CBRN-aspecten. Het protocol is bedoeld om via een standaard werkwijze betrokken partijen in gezamenlijkheid het risico te kunnen laten inschatten. Daarna moeten de partijen tot een noodzakelijke aanpak van de mogelijk aanwezige explosieven of CBRN middelen komen. De resultaten van de trainingsweek worden gebruikt voor verbetering van het PVO.

De week bestond uit twee trainingsdagen op maandag en woensdag aangevuld met een evaluatiedag op vrijdag.

 

Deelnemers "De keten bekeken"

Defensie: CBRN Respons Eenheid, Nationaal Trainingscentrum CBRN, CBRN-school, Defense Expertise Centrum CBRN, Logistieke Eenheid, OTC Genie, Explosieven Opruimingsdienst Defensie, 414 CBRN Verdedigingscompagnie, Staf Opleidings- en Trainingscommando's, Sectie Communicatie, Unit Interventie Mariniers.

Politie: Basiseenheden Rotterdam, Dienst Speciale Interventies, arrestatie teams, Team Parate Eenheid, Team Explosieven Veiligheid, speurhondengeleiders (met hond), Zeehavenpolitie, Landelijk Team Forensische Opsporing, Landelijke Meldkamer, Opleidings- en Trainingsfunctionarissen Nationale Politie voor Training en Expertise.

Geneeskundig: Nederlandse Rode Kruis, Regionale Ambulance Voorziening Brabant Zuid-Oost en Brabant Midden-West-Noord, Spoed Eisende Hulp Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en Sint Anna Ziekenhuis Geldrop, GHOR.

Brandweer: Grootschalige Ontsmettingseenheid VRR en Compagnie Brandweer VRGZ.

Veiligheidsregio's: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) met diverse crisisexperts, Regionale Meldkamer, Havenbedrijf Rotterdam, Kazerne Gezamelijke Brandweer Maasvlakte, Commando Plaats Incident en Veiligheodsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) met Commando Plaats Incident.

Overige partners: Instituut Fysieke Veiligheid, Crisis Expert Team milieu en drinkwater, Crisis Expert Team straling, Nationaal Coördinator Terrorosmebestrijding en Veiligheid, Dienst Chemie en Milieu Rijnmond / Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen, NOS, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO.

Bedrijven: Maasvlakte Olie Terninal, Gate Terminal Maasvlakte en Odfjell Tankopslag.

Buitenlandse deelnemers: Politie en brandweer uit Geel (België) en Federale Politie Antwerpen (België).