Viertal trainingen voor politievolonteers Nationale politie eenheid Rotterdam

29-10-2016

In september en oktober zijn er vanuit de Eenheid Rotterdam van de nationale politie een viertal trainingen geweest voor de politievolonteers. Dit zijn vrijwilligers die niet te verwarren zijn met de vrijwillige politie. In tegenstelling tot de laatste groep hebben deze personen geen opsporingsbevoegdheid en zijn niet bewapend.

Zij zijn herkenbaar als " Politievrijwilliger". Ze vervullen een rol van gastvrouw/heer namens de politie bij diverse evenementen en locaties, hierbij valt te denken aan weekmarkten en  winkelcentra zo ook de metrostations.

De specifieke casuistieken maakten dat men nadrukkelijk werd geconfronteerd met de wijze van observeren, waarbij de nadruk vanuit de trainers gelegd wordt op de observatie en niet op repressief optreden vanwege een eventuele gevaarszetting. Buiten het observeren is het samenwerken een belangrijk item gedurende deze trainingsdagen geweest. Vanwege de reële omstandigheden en de veilige beslotenheid was het Nationaal Trainingscentrum een geschikte oefenomgeving voor deze doelgroep.