DCBRNC & Partners

Het Defensie CBRN Centrum is een uniek multidisciplinair samenwerkingsverband. Er werken circa 110 medewerkers, burgers en militairen.

Samenwerking

Brandweer, GGD/GHOR, politie en kennisinstituten NFI, RIVM, IFV en TNO hebben liaisons en/of trainingscoördinatoren gestationeerd bij het Defensie CBRN Centrum. Door deze samenwerking wordt al enkele jaren invulling gegeven aan de gemaakte civiel-militaire bestuursafspraken over samenwerking binnen het CBRN-domein.

Unieke mix CBRN vakgebied

Het DCBRNC vormt daarmee over de volle breedte van het CBRN vakgebied (kennisontwikkeling en -deling, opleiden, trainen en operationele inzet) een platform waarop civiele en militaire partners samenwerken. Het doel van die samenwerking is het gezamenlijk opbouwen en onderhouden van de kennis, ervaring en vaardigheden op CBRN gebied die nodig zijn voor effectieve en efficiënte, mono- en multidisciplinaire taakuitvoering.

Het DCBRNC is actief is op alle deelaspecten van het vakgebied (zichtbaar in KOTI-model) met als zwaartepunt trainen.

KOTI model

Door de unieke mix van civiel en militair personeel en haar faciliteiten kan het DCBRNC trainingsbehoeften vertalen naar een aantrekkelijk en doelmatig trainingsaanbod. Een randvoorwaarde voor adequaat training is juiste scholing. De CBRN School voorziet in specifieke (bij-)scholings-programma’s, zowel op Chemisch als op Stralingsgebied. Het Defensie ExpertiseCentrum CBRN draagt (inter)nationaal bij aan de totstandkoming van doctrine en protocollen, en coördineert een aanzienlijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat TNO uitvoert. Tenslotte staat de CBRN Responseenheid 24/7 paraat om bij CBRN incidenten advies en ondersteuning te bieden aan civiele veiligheidspartners.